ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ต้อนรับ ทูตออสเตรเลียหารือด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ต้อนรับ ทูตออสเตรเลียหารือด้านสิ่งแวดล้อม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ (H.E. Dr. Angela Macdonald) เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือด้านความร่วมมือกับกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กันยาน ที่ ห้องอมรพิมาน ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

ในการเข้าเยี่ยมคารวะวันนี้ มี น.ส.จูเลีย ฟีนีย์ (Miss Julia Feeney) รองหัวหน้าคณะผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย น.ส.เกมมา เอดการ์ (Miss Gemma Edgar) ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา สถานเอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

ผู้ว่าฯกรุงเทพมหานคร ต้อนรับ ทูตออสเตรเลีย

สำหรับการหารือในวันนี้ ว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ การรับมือต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศในกรุงเทพฯ รวมถึงการแสวงหาแนวทางที่จะสร้างพันธมิตรระหว่างกันในการสร้างการรับมือต่อผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การเริ่มโครงการใหม่ในการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาเขตเมืองให้ดีขึ้น โดยจะจัดตั้งพื้นที่นำร่องในกรุงเทพมหานคร อีกทั้ง ยังหารือด้านการคมนาคมของกรุงเทพฯ อาทิ การสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของรถโดยสารสาธารณะ เป็นยานพาหนะไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร และการสนับสนุนในแผนพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า 20 ปี

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย กับเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นไปอย่างราบรื่นและฉันมิตร นับแต่การสถาปนาความสัมพันธ์เมื่อปี พ.ศ.2495 โดยความสัมพันธ์ด้านที่มีความโดดเด่นมากคือ ด้านการเมือง ความมั่นคง และการทหาร มีการส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูงระหว่างกันสม่ำเสมอ และในวันที่ 19 ธันวาคมนี้ จะครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทย กับเครือรัฐออสเตรเลีย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ parcours-aerien.com

ufa slot

Releated